Samenwerkingspool

Als open, inventief en flexibel centrum is Les Halles er altijd al in geslaagd hechte banden te smeden met talrijke partners. Met enkele van deze partners wilden we graag nog een stapje verder gaan: zo zijn we voortaan door samenwerkingsakkoorden verbonden met meerdere medespelers. De taken, de interventiedomeinen en het institutionele gewicht van deze partners zijn heel uiteenlopend.

Deze diversiteit is doelbewust gewild en laat toe om binnen het kader van een strategie op middellange termijn te interveniëren in een veelheid van domeinen, om op maat voorzieningen te creëren, en om zich aan te passen aan de noden van het moment.
Hierbij wil Les Halles niet enkel de bilaterale verhoudingen tussen de instelling en elk van de partners intensiveren, maar ook een ruimte scheppen waarbinnen gemeenschappelijke projecten kunnen ontkiemen. Het komt er dus op aan een ware samenwerkingspool te creëren die meer bepaald de instap wil begunstigen van jongeren – al dan niet studenten – in beroepssectoren in volle mutatie.