L'assemblée d'avril

Le sacré

Twee weken lang komen tientallen studenten van kunstscholen, jonge kunstenaars en denkers samen in Les Halles om het sacrale in de wereld van vandaag te exploreren. Iedere dag wisselen toespraken, debatten en door de kunstenaars vormgegeven realisaties elkaar af. Vrije toegang.

De evenementen vinden zowel plaats in Les Halles als op andere plekken in Brussel. Door hun interactief en participatief karakter spelen de Brusselaars er, zowel in de conceptuele fase als in de toonfase, een rol in. Wellicht hebben we enkele verrassende voorstellen in petto die we graag samen met u realiseren. Volg de info hierover!

Bij deze gelegenheid zal een specifiek programma verschijnen.