Les Halles de Schaerbeek — Brussel —

Splash timer

Voorzorgsmaatregelen

Welke acties worden er ondernomen tijdens uw bezoek?

Hydro-alcoholische gel wordt aan de in- en uitgang aan de bezoekers ter beschikking gesteld.

Afhankelijk van de grootte van de zalen, zullen meer of minder personen tegelijkertijd worden toegelaten.

Er wordt een vastgelegd parcours doorheen het museum opgesteld. Gelieve u aan dit parcours te houden.

Social distancing. We vragen bezoekers dus minstens 1,5 meter afstand te houden.

Het publieke sanitair en andere gevoelige plaatsen (handvatten, deuren) worden op regelmatige basis gereinigd.

Wat kan ik meer doen?

Bescherm jezelf en anderen:

  • Blijf thuis, zeker als je ziek bent.
  • Was vaak je handen met water en zeep.
  • Hou minstens 1,5 meter afstand als je buiten bent.
  • Beperk je fysieke sociale contacten.
  • Draag een mondmasker op het openbaar vervoer en op drukke openbare plaatsen.
  • Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een gesloten vuilnisbak.
  • Geen zakdoek? hoest of nies in de binnenkant van je elleboog.

Voor meer informatie over het COVID-19 virus en preventiemaatregelen, ga naar www.info-coronavirus.be