Les Halles de Schaerbeek
— Brussel —

Splash timer

Wettelijke vermeldingen

GDPR

Privacyverklaring en wettelijke vermeldingen met betrekking tot de website

Toepassingsgebied

Deze privacyverklaring en deze juridische kennisgeving zijn van toepassing op deze website en zijn domeinen.

De website bevat ook links naar externe websites van verenigingen die niet tot de HALLEN VAN SCHAARBEEK behoren. Deze privacyverklaring is daarop niet van toepassing.

Algemene norm voor gegevensbescherming

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen in sommige gevallen persoonlijke gegevens worden verzameld. In deze verklaring geven we aan welke persoonlijke gegevens DE HALLEN VAN SCHAARBEEK verzamelen tijdens uw bezoeken aan onze website, en hoe wij omgaan met deze gegevens.

We hechten veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. We behandelen uw persoonsgegevens die tijdens uw bezoek aan onze website zijn verzameld in overeenstemming met de relevante wettelijke verplichtingen. Bovendien is onze aanpak van het beheer van persoonlijke gegevens gebaseerd op de beginselen inzake gegevensbescherming die de EU heeft voorgesteld in het kader van de implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). Deze bieden een zeer hoge mate van transparantie, respect voor de keuzevrijheid, het recht op toegang, overdracht en de wettelijke verwerking van persoonlijke gegevens.

Verzameling, verwerking en communicatie van persoonsgegevens

DE HALLEN VAN SCHAARBEEK willen u zo veel mogelijk controle geven over uw persoonlijke gegevens. U kunt normaal toegang krijgen tot onze website zonder persoonlijke gegevens te verstrekken.

Om toegang te krijgen tot bepaalde pagina's, vragen wij u echter om ons persoonlijke gegevens te verstrekken om ons te helpen de site te verbeteren en ons in staat te stellen contact met u op te nemen. Alle persoonlijke gegevens die u verstrekt, worden als vertrouwelijk beschouwd en worden alleen bewaard en verwerkt in het kader van de relatie tussen u en DE HALLEN VAN SCHAARBEEK. Ze zullen op geen enkele andere manier aan derden ter beschikking worden gesteld zonder uw voorafgaande toestemming.

In het kader van onze dienstverlening kunnen uw gegevens echter onder bepaalde omstandigheden worden overgedragen aan derden die we bij de verwerking betrekken, bijvoorbeeld om een wedstrijd te organiseren of een nieuwsbrief te versturen. Met betrekking tot de overdracht van persoonlijke gegevens aan deze derden, beperken wij ons tot het overdragen van de gegevens die nodig zijn voor de levering van de betreffende dienst en we zorgen ervoor dat deze overdracht wordt uitgevoerd in overeenstemming met de noodzakelijke beveiliging van de gegevens. DE HALLEN VAN SCHAARBEEK zullen uw persoonlijke gegevens alleen doorgeven aan derden die ermee hebben ingestemd uw gegevens te beschermen en te verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Informatie over de gegevensbeveiliging

DE HALLEN VAN SCHAARBEEK zijn zich bewust van het belang van de vertrouwelijke behandeling en bescherming van de gegevens die u ons via de website verstrekt. De beveiliging van de gegevens op onze websites is onze eerste prioriteit. We hebben er daarom naar gestreefd de efficiëntie van onze online beveiligingsmaatregelen te waarborgen.

Analyse van de bezoekfrequentie van de websites

DE HALLEN VAN SCHAARBEEK gebruiken de statistieken en evaluatieprogramma's die door Google Analytics zijn ontwikkeld om de toegang tot hun website statistisch te evalueren. De gegevens worden anoniem gemaakt, zodat deze niet langer aan een specifieke persoon kunnen worden toegeschreven. De opgetekende gegevens worden uitsluitend gebruikt om rapporten over het gebruik van de website samen te stellen. Deze rapporten helpen ons om de aanbiedingen van onze webpagina's te analyseren en voortdurend te verbeteren.

Google Analytics gebruikt cookies om uw gebruik van de website te analyseren. Over het algemeen wordt informatie over uw gebruik van de website die door het cookie verkregen wordt, verzonden naar een server van Google in de Verenigde Staten, waar deze wordt opgeslagen. Uw IP-adres wordt echter door Google ingekort, als IP-anonimisering is ingeschakeld op de website. Dit is van toepassing in EU-lidstaten of andere landen die de vorige overeenkomst van de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend. Het volledige IP-adres wordt alleen in uitzonderlijke gevallen naar de server van Google in de Verenigde Staten overgedragen. In overeenstemming met de overeenkomst met de exploitant van deze website, zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de activiteiten van de website samen te stellen en om de exploitant van de website andere services aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en internet. Google zal het IP-adres dat door uw browser is verzonden in het kader van Google Analytics niet samenvoegen met andere gegevens. U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door uw browser op de juiste manier in te stellen. Als u echter voor deze optie kiest, moet u er rekening mee houden dat u niet alle functies van deze website kunt gebruiken. Daarnaast kunt u voorkomen dat Google de gegevens die gegenereerd zijn door de cookies met betrekking tot uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) registreert en verwerkt door de plug-in voor de browser te downloaden en te installeren via de volgende link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Wettelijke vermeldingen

Als gratis downloadbare software beschikbaar is, aanvaarden DE HALLEN VAN SCHAARBEEK geen aansprakelijkheid voor de schade die voortvloeit uit het downloaden en het gebruik van deze software. Het downloaden en het gebruik van de software gebeurt op eigen risico van de gebruiker en zonder enige vorm van garantie, behalve in geval van een opzettelijke fout of grove nalatigheid vanwege DE HALLEN VAN SCHAARBEEK.

In bepaalde delen van onze websites bieden we ook informatie aan over websites van derden evenals links naar die websites. We bieden deze informatie en deze links alleen aan als we volledig overtuigd zijn van de ernst van de betreffende leverancier. DE HALLEN VAN SCHAARBEEK zijn echter niet verantwoordelijk voor de bepalingen inzake de gegevensbescherming of de inhoud van deze websites en aanvaarden in dit verband geen enkele aansprakelijkheid.

DE HALLEN VAN SCHAARBEEK bezitten alle rechten met betrekking tot de inhoud en de lay-out van hun websites. De intellectuele eigendom op onze websites is beschermd, evenals onze merken. De tekst, afbeeldingen en grafische afbeeldingen van onze websites en hun lay-out, enz., evenals de animaties en software zijn onderworpen aan de wetten ter bescherming van het auteursrecht en andere wettelijke beschermingsbepalingen. Elke reproductie, interpretatie of reconstructie van alle of een deel hiervan is niet toegestaan, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van ons. Deze website verleent geen enkele licentie om de intellectuele eigendom te exploiteren.

Hoewel de inhoud van onze website zorgvuldig is samengesteld, nemen wij geen verantwoordelijkheid voor de juistheid, volledigheid of ononderbroken toegang. Voor zover wettelijk toegestaan aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade. Wij behouden ons het recht voor om de verstrekte informatie op elk moment te wijzigen of aan te vullen.

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites op uw computer worden opgeslagen. Cookies worden veel gebruikt en maken het mogelijk om de presentatie van de webpagina's te optimaliseren en te verbeteren. Door verder te surfen op deze site, verklaart u dat u cookies accepteert.